HASIT SLOVAKIA, s.r.o.
Výrobca suchých omietkových zmesí Lozorno 932
 

Johannes Leithner
konateľ/Geschäftsführer/general manager

SK-900 55 Lozorno
Telefon: +421 2 6010 2411
Fax: +421 2 6596 8221
e-mail: odbyt@hasit.sk